Saturday, June 22, 2024
Get Offers List Your Business
Home Tags முழு முயற்சியே வெற்றிக்கு வழி

Tag: முழு முயற்சியே வெற்றிக்கு வழி

முழு முயற்சியே வெற்றிக்கு வழி

எந்தவொரு காரியத்திற்கும் ஏதோ ஒருவகையிலான முயற்சி முக்கியம். அந்த முயற்சி சிறக்க நமது மனோபாவம் முக்கியம். ஒரு முயற்சி என்று இறங்கும்போது காரியம் நடைபெறுகிறது என்பது ஒரு விஷயம். முயற்சி நம்மைச் சோதிக்கும்;...

MOST POPULAR

HOT NEWS

Translate »