சிறு வணிகத்திற்கான வளர்ச்சி உத்திகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் – Small Business Growth Strategies

0
202

சிறு வணிக வளர்ச்சிக்கான ஆறு குறிப்பிடத்தக்க கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய உத்திகள்

  1. சந்தையை விரிவுபடுத்துதல்
  2. பார்வையாளர்களைப் பிரித்தல்
  3. தயாரிப்பு மற்றும் சந்தையின் வளர்ச்சி
  4. வெவ்வேறு சேனல்களின் பயன்பாடு
  5. சந்தையை பல்வகைப்படுத்துதல்
  6. நிறுவனங்களின் கையகப்படுத்தல்


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here