The Economic Times வெளியிட்ட “40 வயதுக்குட்பட்ட 40 இளம் தொழில் தலைவர்கள்” பெற்ற சிறந்த அறிவுரைகள் மற்றும் அவர்களின் வெற்றியின் வரையறை

0
1080

The Economic Times நாளிதழ் இந்தியாவின் “40 under 40″ “40 வயதுக்குட்பட்ட 40 தலைவர்கள்” பட்டியலை வெளியிட்டது. இந்தியாவில் உள்ள சிறந்த நிறுவனங்களிலிருந்து 40 வயதுக்குட்பட்ட 1000 இளம் தொழில் தலைவர்களை ஆரம்ப பட்டியலில் தேர்ந்தெடுத்து, அதிலிருந்து 40 இளம் தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்து வெளியிட்டது.

40 business leaders under 40
Img Credit: economictimes
தொழில் முனைவோர்கள் (entrepreneurs) முதல் பொது மேலாளர்கள் (general managers) மற்றும் செயல்பாட்டு தலைவர்கள் (functional leaders) உள்பட பல்வேறு துறைகள் மற்றும் தலைமை பொறுப்புகளில் உள்ள தலைவர்களை The Economic Times தேர்ந்தெடுத்தது.

அந்த இளம் தொழில் தலைவர்கள் புதிய நிறுவனங்களை கட்டியெழுப்பியவர்கள் அல்லது தங்கள் நிறுவனங்களின் வெற்றிக்காக வித்தியாசமான செயல்களை செய்தவர்கள், நிறுவன வெற்றிற்கு நீண்ட பங்களிப்பை செய்தவர்கள் மற்றும் நேர்மறை பிம்பத்தை உருவாக்கியவர்கள்.

“40 வயதுக்குட்பட்ட 40 இளம் தொழில் தலைவர்கள்” பெற்ற சிறந்த அறிவுரைகள் மற்றும் அவர்களின் வெற்றியின் வரையறை
# Kavin Bharti Mittal
Founder and CEO, Hike Messenger

Age : 29
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Be grateful, every step of the way

வெற்றி என்பது : Having a meaningful impact on the world around me

# ND Sashank
practo
IMAGE CREDIT: YOURSTORY
Co-founder and CEO, Practo Technologies

Age :29
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : ‘If you work a 100%, you can expect your team to work 70%’ – this is something my mom told me in my first year as an entrepreneur

வெற்றி என்பது : Ability to grow as individual and help others around you grow, on a daily basis.

It is also critical to not just focus on learning, but also to apply your learnings and increase the pace of learning.

Please Read This For Your Growth:

practo

$200 டாலரிலிருந்து $125 மில்லியன் டாலர் Practo நிறுவனர் சஷாங் கூறும் தொழில்முனைவோருக்கான குறிப்புகள்

# Aakash Choubey
Partner, Khaitan & Co.
Age : 33
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Don’t chase success, it is a by-product of persistence and hard work.

வெற்றி என்பது : Improving relentlessly. Making your tomorrow better than today.

# Adar Poonawalla
CEO and executive director, Serum Institute of India
Age : 35
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Maintain your integrity no matter what, even if it is at the cost of business loss or personal loss.

வெற்றி என்பது : Making people’s lives better, whether it is through protecting them from life threatening diseases or making the environment and infrastructure better

# Amit Jain
President, Uber India

Age : 40
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : is summarized in a quote by Henry Wadsworth Longfellow: “The heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night”

வெற்றி என்பது : Being able to live a simple, healthy, happy and uncomplicated life

# Amitabh Mall
Partner and Director, Boston Consulting Group

Age : 38
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Seek imperfection in people, invest in them and help them be more than they think they can be. Create your own stars and they will follow you no matter what

வெற்றி என்பது : Feeling satisfied that I have done my best

# Ankit Mathur
Co-founder, Greenway Appliances

Age : 32
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : You don’t know till you don’t try

வெற்றி என்பது : Making a meaningful dent towards solving some of our bigger, basic problems

# Anuj Ranjan
Managing Partner, Brookfield Asset Management India

Age : 37
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : “The only thing worse than making a bad decision, is not making a decision at all,” from my boss and mentor, Cyrus Madon

வெற்றி என்பது : Peace of mind, both personally and professionally

Please Read This For Your Growth:

Amancio Ortega

பில்கேட்ஸை முந்தும் அமென்சியோ ஒர்டிஹா : கடை உதவியாளராக தொடங்கி உலகின் மிகப் பெரிய பணக்காரராக உயர்ந்த ஒர்டிஹா

# Arunabh Kumar
Founder & CEO, The Viral Fever & TVF Media Labs

Age : 33
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them

வெற்றி என்பது : Becoming Walt Disney

# Ashish Goel
Founder and CEO, Urban Ladder

Age : 37
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Life is too short to worry about the small things

வெற்றி என்பது : Happiness

# Ashish Rajvanshi
Senior Vice President, Strategy & Chairman Office, Adani Group

Age : 32
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Either have the courage to fight for the cause and bring about a change, or accept it as a given and adapt accordingly

வெற்றி என்பது : to bring about a positive change, small or big, in the world, in the workplace and in the people around

# Ashwath Rau
Partner, AZB & Partners

Age : 39
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : My late father sat me down when I was upset about losing out on a gold medal in a rifle shooting championship by a whisker as a 12 year-old and told me: “Never get carried away by the twin impostors, success and failure. But learn from the mistakes that led to failure and try not make the same mistakes again.”

வெற்றி என்பது : Earning goodwill.

# Bhavana Bindra
Vice president, automotive, Cummins India

Age : 39
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Give it your best and the results will follow

வெற்றி என்பது : Yielding results from giving your best shot

Please Read This For Your Growth:

mukesh ambani

உலகின் சிறந்த வெற்றியாளர்கள் கூறிய வெற்றிக்கான சில முக்கிய விதிகள்

# Byju Raveendran
Founder, Think & Learn

Age : 36

வெற்றி என்பது : Making an impact

# Deepak Garg
Founder and CEO, Rivigo

Age : 34
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : It’s all in the mind

வெற்றி என்பது : Creating impact at scale

# Deepak Gaur
Managing Director, SAIF Partners

Age : 39
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Trust your intuition and act swiftly on it

வெற்றி என்பது : Not repeating past mistakes but having the drive to make new ones

# Devansh Jain
Whole-time Director, Inox Wind

Age : 29
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Setting new boundaries

வெற்றி என்பது : Luck follows hard work, passion and resilience

# Dilipkumar Khandelwal
Managing Director, SAP Labs India and Executive VP & Global Head of suite engineering

Age : 39
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Individual talent can fetch you a great score, but teamwork gets you a tournament

வெற்றி என்பது : The ability to do what I love every day and flexibility to take on new challenges. I believe success is in creating a positive difference to the people around me. When I see them accomplished and happy I can probably call myself successful

Please Read This For Your Growth:

adidas vs puma

ஒரே காலணி பிராண்டிலிருந்து பிறந்த உலகின் மிக பிரபலமான 2 காலணி பிராண்டுகள் – Adidas Vs. Puma உருவான கதை

# Gaurav Sood
Managing Director, Solairedirect Energy India

Age : 38
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Devil is in the detail

வெற்றி என்பது : Setting audacious goals and striving hard to achieve them. Failures are an important part of success, as long as one is ready to learn from them

# Harsha Vardhan Agarwal
Director, EMAMI

Age : 40
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : You will never know until you try

வெற்றி என்பது : Success is when you look back at your life and the memories make you smile

# Kartik Sheth
Chief Innovation Officer, head of strategy and CEO for Data and Services, Bharti Airtel

Age : 39
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : You will never know until you try

வெற்றி என்பது : Great leaders don’t see problems, they see possibilities

# Kulin Lalbhai
Executive Director, Arvind

Age : 30
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Always hire people who are smarter than you

வெற்றி என்பது : Putting together a team that works on a bold idea and that solves a real need and creates true value for all stakeholders

# Lakshmi Venu
Joint Managing Director, Sundaram Clayton

Age : 33
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : listen to as many people and points of view & then take a decision for yourself

வெற்றி என்பது : knowing that I’ve given life my best shot

Please Read This For Your Growth:

ஆர். ஜி. சந்திரமோகன்

13 ஆயிரம் ரூபாயில் தொடங்கி இந்தியாவின் மிகப் பெரிய பால் பொருள்கள் நிறுவனமான ஹட்சன் நிறுவனத்தை உருவாக்கிய : ஆர். ஜி. சந்திரமோகன்

# Manu Jain
India Head, Xiaomi

Age : 37
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : It was from my mother when I was a student. Life is all about finding the perfect balance between ‘happiness’ and ‘progress’. She told me – “a person should be satisfied enough to be happy, but dissatisfied enough to progress.”

While the dissatisfaction will drive you to do more and grow further, the satisfaction in you will allow you to be always happy and humble. I believe most of the successful people find this balance between happiness and growth

வெற்றி என்பது : “People remembering you for your positive contribution even after you are gone.” About 15 years ago, I got a chance to meet Shiv Khera – author of book ‘You Can Win’. He quoted Ralph Waldo Emerson – “When you were born you were crying and everyone else was smiling. Live your life so at the end, you are the one who is smiling and everyone else is crying.” This has really helped me define my definition of success.

I would like to be remembered for having made an impact to the society, to the people around me

# Mithun Sundar
Senior Director, Strategy, Pepsico

Age : 35
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Don’t confuse activity with achievement

வெற்றி என்பது : Leaving the patch of the world I touch a little more inspired than before I showed up

# Nisaba Godrej
Executive Director, Innovation, Godrej Consumer Products

Age : 38
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Life is a marathon, not a sprint

வெற்றி என்பது : My son happy and Godrej flourishing

# Prashant Tandon
Founder, 1mg

Age : 36
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : A’s hire A’s, B’s hire C’s (To build an A team, must make sure you only hire A’s)

வெற்றி என்பது : Having the ability & means to fulfil your aspirations & ensuring what you feel, think, do are all in sync

Please Read This Article For Your Growth:

Colonel Harland Sanders1009 முறை விடாமுயற்சி செய்து 65 வயதில் KFC என்ற மிகப்பெரிய பிராண்டை உருவாக்கிய கேணல் சாண்டர்ஸ்

# Priyanshu Singh
Country Head, Honeywell Building Solutions

Age : 37
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : It is all in the mind

வெற்றி என்பது : Satisfaction of a job well done

# Rahul Shinde
Managing Director, KFC Indian Subcontinent, Yum! Restaurants

Age : 38
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : You are only as good as your team

வெற்றி என்பது : When the team wins and is recognised

# Rajiv Mehta
CEO & MD for New Businesses, Arvind

Age : 38
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Be a better version of yourself each year by amassing different experiences rather than material wealth

வெற்றி என்பது : Two fold. When I have enough to put my children through the best education possible and when people want to work with you no matter which company you may be working for

# Rishad Premji
Chief Strategy Officer, Wipro

Age : 40
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : There is no substitute to hard work

வெற்றி என்பது : Giving your best, always

# Ritesh Agarwal
Co-founder, OYO Rooms

Age : 22
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Focus on building your team – surround yourself with smart people

வெற்றி என்பது : Has to be earned every day

Please Read This Article For Your Growth:

ஜாக் மா

சீனாவின் மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆவதற்கு முன்பு அதிக தோல்விகளையும் புறக்கணிப்புகளையும் சந்தித்த AliBaba நிறுவனர் ஜாக் மா

# Sanjeev Jha
Director and Head of Global Markets, Bank of America Merrill Lynch

Age : 40
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Very important to get the right mix of content and aggression – having all the knowledge but no aggression makes you boring, and aggression without content just makes you annoying

வெற்றி என்பது : Bringing my ‘A’ game to every situation & raising the bar each time for myself and people around me to deliver best results

# Shweta Jalan
Managing Director, Advent India PE Advisors

Age : 40
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Nothing ventured nothing gained

வெற்றி என்பது : Exceeding your own expectation

# Sucharita Mukherjee
CEO, IFMR Holdings

Age : 38
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Follow your heart. Never judge yourself or others by how much you/they get compensated, you might undervalue or overvalue yourself

வெற்றி என்பது : Happiness and passion. If you are excited about what you do, you will certainly be successful

# Sudhir Sitapati
Executive Director, Refreshments, Hindustan Unilever

Age : 39
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Bullfight Critics Row on Row; Crowd the enormous Plaza Full; But only one is there who knows; And he is the one who fights the bull

வெற்றி என்பது : An insecurity that needs to be satiated

# Toshan Tamhane
Director and partner, McKinsey & Company India

Age : 37
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : First deserve, then desire (from my father when I was 5)

வெற்றி என்பது : Getting what you want without changing who you are and having no regrets about it ever

# Vishal Kampani
Managing Director, JM Financial

Age : 39
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : Don’t get envious of other’s success, that leads to insecurity and unhappiness

வெற்றி என்பது : Relative

# Zorawar Kalra
Founder & Managing Director, Massive Restaurants

Age : 39
பெற்ற சிறந்த அறிவுரை : My father had said to my brother and me when we were kids, follow your passion and never look back. Been following it ever since.

வெற்றி என்பது : When our guests appreciate and applaud the efforts put in towards offering them the finest culinary experienceஉங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here